Проекти

Предлагаме цялостен цикъл от добива на естествения камък, през неговата обработка, до доставката и монтажа.

Разполагаме със строителни бригади способни да задоволят и най-изтънчения вкус относно монтаж и строителство с естествени камъни. 

Разгледайте някои от реализираните от нас обекти и поставените облицовки от естествени камъни.