За нас

Фирма Стоун Хоум ЕООД е с основен предмет на дейност - добив, обработка и търговия на скално-облицовъчни материали. Компанията е специализирана най-вече в добив, обработка и търговия на гнайс. Това е често срещан и широко разпространен вид скала, отнасяща се към метаморфните скали. Гнайсът е съставен от фелдшпат, гранити, андалузит, кварц и слюда.

Всички цени са без ДДС.

Издаваме и електронни фактури.

Идеален е за външни настилки, стенни облицовки и декоративни цели. Облицовките и настилките от гнайс придават естествен и приказно красив завършек на всеки проект.

Естествения камък може да бъде оформен в различни размери 5хL, 10хL, 15хL, 20хL, както и неоформен в естествен вид. А когато говорим за ГЛИЦ - Оразмерени елементи при тях краищата на камъка се изчукват, така че да се оформи изпъкнала част в центъра на камъка.

Подготвяме естествения камък в няколко варианта:

  • Естествен камък за Облицовка
  • Естествен камък за Настилка
  • Естествен камък за градеж 
  • Оразмерени елементи
  • ГЛИЦ - Оразмерени елементи
  • Многоъгълни плочи
  • Изрезки
  • Декоративен камък

Предлагаме цялостен цикъл от добива на естествения камък, през неговата обработка, до доставката и монтажа.